Tags

, , , ,

 1. |Om shiva om shiva
  Parathpara shiva
  omkarathmaka
  Tava charanam
  Namami shankara
  Bhavani shankara
  Uma maheshwara
  thava charanam.||
 2. |Raghupathi Raaghava Rajara …. am
  Pathitha pavana seethara..am
  Eshwara Allah there naam
  Sabako sanmathi de Bhagawan
  Raghupathi Raaghave Rajara…am
  Pathitha pavana seethara…am.||
 3. |Gajananam bootha ganadhi sevitham
  Kapittha jamboophala saara bakshitham
  Uma sutham shokha vinasha kaaranam
  Namaami vigneshwara pada pankajam.||
 4. |Vakrathunda mahakaaya
  Kotisurya samaprabha
  Nirvignam kurumedheva
  Sarva kaaryeshu sarvadha.||
 5. |Subramanya subramanya
  Shanmukhanaatha subramanya
  Subramanyam subramanyam
  Shanmukhanaatha subramanyam
  Shiva shiva shiva shiva subramanyam
  Hara hara hara hara subramanyam
  Shiva sharavanabhava subramanyam
  Hara sharavanabhava subramanyam.|||Bala subramanyam bakthajanoddhaaram
  Chidananda roopam chinthayami santhatham
  Sarvalokha naayakam sarvajeeva rakkshakam
  Sharavanbhava naabam
  Chinthayaami santhatham.||
 6. |Raghavendra bandaru
  Guru sarvabhouma bandaru
  Vaaradandhu veene hididhu
  Bhakthiyinda bandaru|||Guru vaaradhadhu veene hididu
  Bhakthiyinda bandaru
  Raghavendra bandaru
  Guru sarvabhouma bandaru.||
 7. |Namasthesthu mahamaaye
  Shripeete surapoojithe
  Shanka chakra gadhahasthe
  Mahalakshmi namosthuthe|||Siddhi buddhi pradhe devi
  Bhakthi mukthi pradhayini
  Manthra moorthe sadadevi
  Mahalakshmi namosthuthe.||
 8. |Aigiri nandini nanditha medhini
  Vishwa vinodhini nandanuthe
  Girivara vindhya shirodhini vaasini
  Vishnu vilasini jishnunuthe.
  Bhagavathi he shashi kantakutumbini
  Bhoori kutumbini
  bhoori kruthe
  Jaya jaya he mahishashura mardhini
  Ramyaka vardhini shailasuthe .||
Advertisements